Egyéni- és szervezetfejlesztés

Alapelvünk

Az élethosszig tartó tanulás alapja a rohamosan változó gazdaság megállás nélkül módosuló szükséglete. Megvalósulásának alapvető feltétele pedig az, hogy az érintettek egyéni szinten értsék meg és éljék meg a szemlélet lényegét, s legyenek birtokában a folyamatos változás, fejlődés és megújulni vágyás igényének és képességének – élethosszig.

Tapasztalataim szerint, ha lassan is, de egyre elfogadottabbá válik az élethosszig tartó tanulás fontossága, szükségessége, ezáltal az igény is egyre nagyobb mértékben jelenik meg felhasználói oldalról. Ebben jelentős szerepe van a rendszerváltást követő gazdasági átalakulás és átstrukturálódás nyomán bekövetkező, a munkaerőpiacon tapasztalható beilleszkedési zavaroknak, valamint a felgyorsult gazdasági változások miatt többségében elavuló szakmai ismeretekből generálódó lemaradásoknak és nehézségeknek.

Az élethosszig tartó tanulás egyik sajátossága a kötelező, hagyományos iskolarendszerű oktatás előtti és utáni képzés támogatásának növelése. A kötelező iskolázás utáni tanulás sokféle formát ölthet: lehet szakképzés, továbbképzés, átképzés, irányulhat az alapkészségek elmélyítésére is, de kiszolgálhatja az egyének speciális igényeit és egyéni körülményeit. A felnőttkori ismeretszerzésben, készségfejlesztésben és önművelésben előtérbe kerül a tapasztalati tanulás aspektusa.

Véleményem szerint a humánerőforrás-fejlesztés területén a szakmai- és konferencia alapú képzések, az intézményes kereteken kívüli kompetencia alapú fejlesztő folyamatok szükségessége különösen megkérdőjelezhetetlen.

A Pearl Consulting Kft. az intézményes keretek közötti, valamint az intézményes kereteken kívüli felnőttoktatásban egyaránt szerepet vállal. Mi azt is szem előtt tartjuk, hogy a felnőtt tanulók, akik az oktatási és a szervezetfejlesztési piac elsőszámú megrendelői, számos funkciót töltenek be egyszerre a mindennapjaikban; vezetők, munkatársak, szülők, házastársak, szakmai- és érdekképviseletek aktív tagjai – hogy csak néhányat említsek. Ebből adódóan, rendkívül leterheltek, ami szükségessé teszi a lehetőségekhez képest rövid időtartam alatt minél nagyobb hatékonysággal működő oktatási folyamatok működtetését. Mi, a Pearl Consulting Kft. szakemberei ennek megvalósíthatóságát a tapasztalati tanuláson alapuló tananyag-elsajátítási, valamint kompetencia alapú fejlesztési folyamatokban látjuk.

Filozófiánk: Minőség – rugalmasság – alkalmazhatóság

Murvai Piroska

Szervezetfejlesztő szupervízor

Kompetenciafejlesztési szakértő

Ügyvezető igazgató