Egyéni- és szervezetfejlesztés

Coaching

A coaching a munkatársak egyénre / team-re / csoportra szabott támogatása tanácsadás formájában. Szakmai hitvallásunk szerint módszertanilag egy speciális, intenzív tanulási helyzethez kötött tanácsadási folyamat, amelyben blokkolt belső energiák szabadulnak fel, döntési helyzetek kerülnek új megvilágításba, szakmai elakadások alakulnak lehetőségekké, illetve azok kialakulási folyamatai válnak érthetővé. A coaching a kreatív megoldások gyújtópontja, amely az üzleti / szakmai kihívások személyes jelentésének felismerésén, és a racionális illetve emocionális szintű személyes változáson alapul.

Coaching – folyamatainkban a hangsúly mindig a tapasztalati tanuláson van, ahol az elmélet gyakorlatba való átültetése, illetve e folyamat nehézségeinek tapasztalati szintű feldolgozása és átélése a legfontosabb.

A fejlesztői folyamat fókuszában a szakmai személyiség és a szervezeti viszonyrendszer áll. A résztvevő(k) szakmai kompetenciáinak és világos felelősségvállalásának fejlesztése minden esetben konkrét problémák feldolgozásán keresztül valósul meg.

Az egyénre szabott fejlesztési folyamatokkal szembeni elvárás, hogy elsősorban a saját meglévő kompetenciák azonosítására, a belső erőforrásként funkcionáló személyes erősségek tudatosítására, a visszahúzó erőként jelentkező személyes fejlesztendő területek beazonosítására a fejlesztés megszüntetése szükségességének megértésére és elfogadására, az együttgondolkodás és együttműködés készségének kialakítására, és megerősítésére irányuljon.

Ennek megfelelően kínáljuk fel a választás lehetőségét a program lebonyolítását támogató coach-szupervízor – tanácsadói módszer és metodika vonatkozásában. Az előzetes interjú alkalmával dönthető el, hogy az érintett munkatárs számára a coaching alapú, vagy a szupervízióra épülő fejlesztési metódus biztosítja a nagyobb sikert.

Az egyéni / team / csoport-fejlesztési folyamatok konkrétumok szintjén történő átgondolása egyrészt a DC eredményeként, másrészt a felettes vezető javaslatára, illetve az érintett munkatárs saját kérésére alapozva történhet meg.