Egyéni- és szervezetfejlesztés

Development Center

A Development Center folyamata a mi értelmezésünkben a mindenkori Megrendelő szervezetéhez igazítva hozhatja meg a várható eredményt. Épp ezért végleges, cégre / intézményre szabott programunkat minden esetben egy nagy volumenű előkészítő munka alapján állítjuk össze.

Ily módon a közös egyeztetések eredménye adhatja meg a tervezett DC folyamat végső változatát, ekkor áll módunkban felelősséggel a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a végleges Development Center programunkat.

Fontos azonban leszögeznünk, hogy a DC mindenkori sikerének alapkritériuma, hogy az abban részvevő munkatársak számára a cég vezetése, valamint a DC-folyamat vezetője egyértelműen és határozottan kommunikálja a DC azon kizárólagos célját, mely szerint a DC eredménye függvényében válik a cég vezetése számára konkréttá az a tény, hogy az egyes munkavállalók működési hatékonyságának fokozását az egyéni, illetve a csoportos képzések mentén hogyan tudja támogatni.

Fontos megemlítenünk az Assesment Center (AC) és a Development Center (DC) közötti azon alapvető különbséget, hogy míg az AC folyamata a kiválasztásra fókuszál (döntően egy munkakör betöltését megelőzően), addig a DC fókuszában a fejlesztési lehetőségek és szükségszerűségek feltárása áll, melyet minden esetben kell követnie egy egyéni fejlesztési tervnek, melyet a munkavállalóval átbeszélve, vele együtt jóváhagyva követhet a gyakorlati megvalósítás. Az egyéni fejlesztési terv alapjául szolgálhat az egyéni karriertervnek.

A DC alapvető célja:

  • átfogó kép nyerése a vizsgált munkatárs(ak) képességeiről, potenciáljáról,
  • a vizsgált munkavállalói állomány összehasonlításának lehetővé válása,
  • az egyes munkatársak fejlesztési lehetőségeinek és szükségleteinek felmérése.

A DC várható eredménye:

  • igény esetén konkrét fejlesztési javaslat készülhet személyenként, amely a fejlesztési irányokat határozza meg,
  • a munkatársi állomány összehasonlíthatóvá válik,
  • működési hatékonyság fokozódik (a kollégák jobb önismerete révén és attól, hogy együtt töltenek el közösen egy napot).

A feladatok jellege:

  • A feladatok összeállításánál az a cél, hogy a résztvevőket specifikus kihívások és célok elé lehessen állítani.
  • A feladatokat dinamikus jelleg – életszerű szituációkat kell megoldani – és flexibilitás – gyorsan kell átállni egyik feladatról a másikra – jellemzi.
  • Nagy hangsúly helyeződik az értékelhetőségre: minden jelöltet azonos szempontok alapján, objektíven értékelünk az egyes feladatok után. Ez alapján a jelöltek összehasonlíthatóak lesznek egymással. A végeredmény egy sorrend, amely alapján a legjobban teljesítő, és ennek alapján valószínűsíthető, hogy az adott feladatra legjobban megfelelő jelölt kerül az első helyre.