Egyéni- és szervezetfejlesztés

Felső- és középvezetői tréningek

 • Vezetésmódszertan, vezetéspszichológia – A vezetés, mint szakma
 • A helyzetfüggő vezetés új megközelítésben
 • Empowerment – a vezetői felelősség hatalma (a participatív vezetés magasiskolája)
 • Stratégiai menedzsment:
  • A stratégiai menedzsment alapjai
  • Stratégiai menedzsment a gyakorlatban
 • Projektmenedzsment:
  • A projektmenedzsment alapjai
  • Projektmenedzsment a gyakorlatban
  • Projektmenedzsment mesterfokon
 • Tudásmenedzsment (TM)
 • Táv – irányítás
 • Burnout-menedzsment
 • Női identitás vezetői szerepben
 • A vezetői eszköztár bővítése
 • A vezetői asszertivitás
 • Személyközi és szervezeti kommunikáció
 • Vezetői önmenedzsment, feladatmenedzsment, eredménymenedzsment
 • Értekezletkultúra–hatékony értekezletvezetés, hatékony megbeszélések
 • Időgazdálkodás, feladatmenedzsment
 • Motiváció, ösztönzés – kihíváskezelés
 • Konfliktushelyzetek kezelése, konfliktusmenedzsment
 • Konfliktusmenedzsment másként – a mediátorszemlélet megvalósítása a gyakorlatban
 • Problémamegoldás, döntéshozatal, kockázatvállalás
 • Változáskezelés, változásmenedzsment
 • Sikeres krízismenedzsment a gyakorlatban
 • A válságkommunikáció alapelvei, technikái
 • Alkalmazott munkajogi tréning:
  • Alkalmazott munkajogi tréning a középvezetők számára
  • Alkalmazott munkajogi tréning a Munka Törvénykönyvét rendszeresen forgatók számára
 • Termelési folyamatok szervezése és irányítása
 • Stressz-kontroll, stressz.menedzsment
 • Középvezetők módszertani képzése (képzési csomag)
 • A csoportmunkát támogató módszerek
 • Vezetői tükör – a vezető, mint coach
 • Együttműködés coach szemlélettel
 • Az érzelmi intelligencia rejtelmei a vezetésben
 • A mediáció alkalmazásának lehetőségei és előnyei a vezetésben
 • Mentorképzés – A vezető, mint mentor
 • Teljesítményértékelés mesterfokon – a gyakorlati alkalmazás sikerkritériumai