Egyéni- és szervezetfejlesztés

Kommunikáció

 • Vezetői- és szervezeti kommunikáció
 • A válságkommunikáció alapelvei, technikái
 • Interkultúrális kommunikáció
 • Multikultúrális kommunikáció
 • Kultúraközvetítés a kommunikációnk révén
 • Telefonos kommunikáció
 • Médiakommunikáció
 • Retorika – avagy a sikeres beszédtechnika ismérvei és gyakorlata
 • A hatékony kommunikáció specialitása: NLP
 • Kommunikáció az E-mail-ek világában
 • Testbeszéd titkai és alkalmazása
 • Metanyelv avagy a nyelv mögött rejtőzködő információk